1ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΟΡΩΝ

AigilopasΕΔΕΣΣΑ, 3-7 Σεπτεμβρίου 2012

Ενδυναμώνοντας τις κοινότητες των γεωργών στο επίπεδο της αυτοσυ-ντήρησης και της συνδιαχείρισης των ωφελειών της αγροβιοποικιλότητας

Εκπαίδευση για επιτυχή διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών

Διοργάνωση: ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ (Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία) σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας (ΚΕ.ΦΥ.ΚΑ) και το Δήμο Έδεσσας

Οι εξελίξεις που διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, στα ζητήματα που αφορούν στις παραδοσιακές ποικιλίες και τους σπόρους, είναι συνεχείς και σημαντικές και σχετίζονται άμεσα με την παγκόσμια διατροφική ασφάλεια αλλά και με την διεθνή οικονομική κρίση.

sporoiΑνάμεσα στις προτεραιότητες που ανέδειξε το ελληνικό κίνημα για τις ντόπιες ποικιλίες είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γεωργών πάνω στους σπόρους (ελεύθερη χρήση, ανταλλαγή, διακίνηση) ως κλειδί για την αυτάρκεια και η υποστήριξη και δημιουργία τοπικών (από ομάδες ή φορείς) κοινοτικών τραπεζών σπόρων.

Από την άλλη είναι αναγκαία η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού προσαρμοσμένου στον τόπο μας και μάλιστα από τους ίδιους τους γεωργούς, σε μια εποχή που η οικολογική γεωργία στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαίως και η αναζήτηση κατάλληλου σπόρου είναι επιβεβλημένη.

Κύριοι στόχοι του 1ου Θερινού Σχολείου Σπόρων:

- Να βελτιώσει την ικανότητα των γεωργών να διαχειρίζονται την

αγροβιοποικιλότητα μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής εμπειριών.

- Να ενδυναμώσει τα τοπικά συστήματα παραγωγής σπόρου ώστε

να εξασφαλιστεί η επάρκεια τόσο του σπόρου όσο και της τροφής σε

επίπεδο αυτοσυντηρούμενης κοινότητας.

-
Να αναγνωρίσει πιθανές πηγές εσόδων για τους γεωργούς μέσω

της παραγωγής προϊόντων που βασίζονται στην τοπική γνώση και

τους φυτογενετικούς πόρους.

Το φετινό πρόγραμμα έχει το χαρακτήρα εκπαίδευσης εκπαιδευτών

και ειδίκευσης επιστημόνων ή γεωργών.

Δίνεται προτεραιότητα συμμετοχής στα εθνικά δίκτυα και κινήματα,

τοπικές κοινωνίες και μελλοντικούς εκπαιδευτές που (θα) 

διαχειρίζονται ζητήματα αγροβιοποικιλότητας και  (θα) εμπλέκονται

σε θέματα διατήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών ποικιλιών

καθώς και στην επάρκεια εγχώριου σπόρου σε τοπικό επίπεδο.

Κόστος εκπαίδευσης/ φιλοξενίας

Η εκπαίδευση  παρέχεται χωρίς αμοιβή από τους εκπαιδευτές. Η συμμετοχή ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των 100 ευρώ ανά άτομο και καλύπτει ανάγκες διαμονής (4 διανυχτερεύσεις σε ξενώνα ομαδικά, ημιδιατροφή, εκπαιδευτική εκδρομή.

Δηλώσεις συμμετοχής

Για τη συμμετοχή σας θα πρέπει το έντυπο της αίτησης

(διαθέσιμο στην ιστοσελίδα : www.greekseedschool.gr)  να αποσταλεί 

συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  info@aegilops.gr

ή με το ταχυδρομείο στην διεύθυνση: Κώστας Κουτής, Άνω Λεχώνια, 37300 Αγριά Βόλου, συνοδευόμενο από πρόσφατο βιογραφικό, το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2012.